Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ülkemizde şu anda, öğrenci alan veya öğretime başlama aşamasında bulunan 43’ün üzerinde çevre mühendisliği programı bulunmaktadır. Bu programların önemli bir bölümü aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü gibi, yalnızca yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir kurum da bulunmaktadır.

Şu anda eğitim verilen yüksek lisans programlarının temel eksenini çevre teknolojileri ve çevre bilimleri dersleri ve çalışmaları oluşturmaktadır. Tümüyle çevre yönetimi kavramlarını ve uygulamalarını temel edinen bir program mevcut değildir. Önerilen program bu eksikliğin giderilmesini amaçlamaktadır. Program hem mühendislere, hem de diğer lisans programlarının mezunlarına açık olacaktır. Verilecek olan dersler ve hazırlanacak olan bitirme projesi ile aşağıdaki konularda yetkinliğe ulaşılması amaçlanmaktadır.

  • Kurumların çevre politikalarının ve çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması
  • Çevrenin korunmasında en uygun teknolojilerin ve uygulamaların belirlenmesi
  • Üretilen ve/veya kullanılan çevresel teknolojinin uygulanma aşamalarının planlanması
  • Çevre projelerinin ve uygulamalarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve denetimi
  • Çevre mevzuatının ve uygulamalarının izlenmesi

Program bir uzaktan eğitim programıdır. Dersler, sınavlar, danışmanlık ve çalışmalar internet üzerinden yürütülecektir. Bu program, kamu veya özel sektörde çalışan ve çevre projelerinde ve uygulamalarında görev alanların, işyerlerinden ayrılmadan eğitim almalarını sağlayacaktır. Bu açıdan programa, lisans programından yeni mezun olup yüksek lisansa devam etmek isteyenlerin yanı sıra, lisans mezunu çalışanların da katılımı sağlanmış olacaktır. Son yıllarda ülkemizdeki pek çok kuruluşta çevre denetimi yönetmelikleri devreye girmektedir. Bu tür görevlerde bulunacak kişilerin bir çevre yönetimi yüksek lisansına sahip olmaları daha kolay iş bulmaları ve işlerini daha bilinçli ve üst düzeyde eğitim almış bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacaktır.