Başvuru Koşulları

  • En az 2,00/4,00 ya da 50,00/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 100’i.
  • Lisans not ortalaması puanına göre yapılan sıralamada kontenjan sayısının iki katı kadar öğrenci asil ve yedek olarak başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Asil kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan olursa yedeklerden kabul edilir.
  • Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları gerekir.