Programın Tamamlanması

Programın normal süresi bilimsel hazırlık programı dışında üç yarıyıldır. Programda, tüm dersler internet üzerinden yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin ara ve dönem sonu sınavları, Anadolu Üniversitesinin akademik takvimine uygun olarak önceden duyurulacaktır.
Programı tamamlamak için gerekli kredi sayısı en az 90 AKTS kredisi'dir. Programı tamamlamak için toplam 9 seçmeli ders ve 1 zorunlu ders alınmalıdır. Ayrıca, programı tamamlayabilmek için gerekli olan dönem projesi dersi 3. yarıyılda alınmalıdır.
Dönem Projesi dersi, belirli bir kuramsal çerçeve içinde uygulamalı bir araştırma ya da belirlenmiş bir örnek olay üzerinden geliştirilmiş bir projeyi içerir.
Tezsiz yüksek lisans programında böylesi bir zorunlu ders programın bütüncül hedeflerini gözeterek öğreneni değerlendirme ve izleme fırsatı yaratır.