Bir dönemde kaç ders almam gerekiyor ?

Bir dönemde kayıt esnasında yatırdığınız kayıt ücreti nispetinde derse kayıt olmanız gerekmektedir. Çevre Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında 3 dönemde toplamda 10 ders + 1 dönem projesi dersi almanız gerektmektedir. Programın 3 dönemde bitirilmesi zorunludur ve bu süre sonunda ders ve dönem projesi derslerini tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir. Bu nedenle, ilk 2 dönemde 10 dersin (her bir dönemde 5 ders olacak şekilde) ve dönem projesinin alınması gerekmektedir. Bu derslerden kalmanız veya dönem projesini tekrarlamanız gerektiği durumlarda 3. dönemde eksik kalan ders ve dönem projenizi tamamlamanız gerekmektedir.