Derslere düzenli katılım gerekiyor mu?

Derslerimiz online olarak işlenecek olup http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilir. Erişim esnasında her kullanıcının bulunurluğu kayıt altına alınacağı için devamsızlık yapmamanız önem arz etmektedir.