Program ne zaman başlayacaktır?

Programımız, öneri olarak Yüksek Öğretim Kurmuna sunulmuş bulunup, onaylanarak hayata geçirilmiştir. Programımız 2017-2018 öğretim yılı Güz döneminde eğitime başlayacaktır.